Jongeren en waterschap: nog een wereld te winnen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vier politieke jongerenorganisaties in Zwolle hadden een avond gewijd aan het waterschap. Namens Water Natuurlijk nam Marion Wichard deel aan het gesprek met de jongeren. Er blijkt nog een wereld te winnen als het gaat om kennis over wat het waterschap wel en niet doet en de bestuurlijke inrichting.

Voor een groep van zo’n 30 jongeren van CDJA, JOVD, Jonge Democraten en DWARS vertelde dagelijks bestuurslid Herman Odink iets over de waterschappen in het algemeen, en over de specifieke kenmerken van Drents Overijsselse Delta. Veel informatie was nieuw, bijvoorbeeld over de geborgde zetels, kwijtscheldingsbeleid of internationale samenwerking. Dankzij de leuke discussies over deze en andere thema’s, waaraan ook de AB-leden Femmy le Clercq-Westhuis (AWP) en Mark Strolenberg (VVD) deelnamen, vloog de avond om.

Verschillen zichtbaar maken

Toch bleek aan het eind niet heel duidelijk voor de jongeren wat de verschillen zijn tussen de partijen in het waterschap. Voor Marion Wichard aanleiding om ter afsluiting iets te vertellen over het ontstaan van Water Natuurlijk. Ze noemde daarbij Jan Terlouw, die al vanaf de start ambassadeur is voor Water Natuurlijk. “Alle partijen in het waterschap willen veiligheid, schoon water en dat soort zaken. Waar het onderscheid in zit, is hóe je vindt dat het waterschap moet werken. Wij leggen de nadruk op zaken als duurzaamheid, energieneutraliteit en biodiversiteit. Onderwerpen die je ook terugvindt in het manifest dat in 2017 op initiatief van Jan Terlouw door álle landelijke politieke jongerenorganisaties is ondertekend. Als onafhankelijke, grootste en groenste partij maakt Water Natuurlijk zich in de waterschappen hard voor díe groene en duurzame idealen.”