Water Natuurlijk-vrouwen 7 maart in Kampen

De vijf vrouwelijke kandidaten van Water Natuurlijk Groot Salland. Vlnr: Marion Wichard uit Kampen (3), Lisa de Groot uit Zwolle (5), Hélène Grijseels uit Zwolle (7), Antje Kingma uit Dalfsen (9) en Janneco Pothuis uit Zwolle (11).
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op zaterdag 7 maart wordt in Kampen Internationale Vrouwendag gevierd. De Vrouwenraad heeft een veelzijdig programma opgesteld. Ook de bestuurlijke kant van de ‘vrouwenzaak’ krijgt aandacht. Tussen 13.00 en 14.45 uur vertellen de vijf vrouwelijke kandidaten van Water Natuurlijk over het waterschapsbestuur.

Op 18 maart zijn er verkiezingen: niet alleen voor Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Nog altijd heeft het waterschap het imago van een mannenbolwerk, en dat is niet helemaal onterecht, vindt de Kampense Marion Wichard. Zij is een van de vijf vrouwelijke kandidaten voor Water Natuurlijk, een onafhankelijke waterschapspartij met ‘groene wortels’. Ze ijvert al jaren voor meer diversiteit in het openbaar bestuur, dus ook in het bestuur van de waterschappen. “Het imago van het waterschap is nog altijd dat het een technisch bestuur is, en ‘dus’ een mannenzaak. Dat is niet terecht, want het waterschap heeft taken die ons allemaal raken. In Kampen met z’n prachtige waterkering hoef ik dat gelukkig niet vaak meer uit te leggen. Het zou dus logisch zijn als ook vrouwen in het bestuur zitting zouden hebben.” Daarnaast blijkt uit onderzoek dat besturen die divers zijn samengesteld, meer succes hebben. “Dat geldt in elk geval voor het bedrijfsleven, en ik zie niet waarom dat niet voor besturen als waterschap of gemeente zou gelden.”

Campagne

Natuurlijk wil Wichard aandacht vragen voor haar eigen partij, Water Natuurlijk. “Maar ook los daarvan vind ik het belangrijk dat vrouwen zich ervan bewust zijn dat ze met hun stem het verschil kunnen maken. Daarom vertel ik ook graag in algemene zin wat het waterschap doet, en hoe vrouwen invloed kunnen uitoefenen op hoe in hun directe omgeving met de waterproblematiek wordt omgegaan.” Dat doen de Water Natuurlijk-vrouwen  tussen 13.00 en 14.45 uur: iedereen is welkom voor een persoonlijk gesprek.

Deelnemen

Alle vrouwen in Kampen en omgeving zijn van harte welkom om deel te nemen aan het zeer gevarieerde en leuke programma op deze dag. Meer informatie over het complete programma is te vinden op de website van de Stichting Vrouwenraad in Kampen. Daar wordt ook vermeld waar de Water Natuurlijk-vrouwen zaterdag te vinden zijn.