Verkiezingen

Berichten over activiteiten van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta rond de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Taken van het waterschap

De animaties die de Unie van Waterschappen heeft laten maken over de taken van het waterschap dateren uit 2014. Toch geven ze nog altijd een goed beeld van wat waterschappen doen.

Water Natuurlijk wil betrokkenheid inwoners ook buiten verkiezingstijd

Op 9 juli stond de evaluatie van de waterschapsverkiezingen op de agenda van het Algemeen Bestuur. Namens Water Natuurlijk bepleitte Tjoek Korenromp een betere afstemming met gemeenten over de bekendmaking van de uitslagen, een meer permanente campagne en meer inzet op diversiteit in het bestuur.