Verkiezingen

Berichten over activiteiten van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta rond de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Water Natuurlijk wil betrokkenheid inwoners ook buiten verkiezingstijd

Op 9 juli stond de evaluatie van de waterschapsverkiezingen op de agenda van het Algemeen Bestuur. Namens Water Natuurlijk bepleitte Tjoek Korenromp een betere afstemming met gemeenten over de bekendmaking van de uitslagen, een meer permanente campagne en meer inzet op diversiteit in het bestuur.