Klimaatverandering in Zwolle: meer ambities dan geld

Hans de Jong en werkbezoek KAS Zwolle
Hans de Jong (in blauwe jas) is samen met (links naast hem) watergezant Henk Ovink en Deltacommissaris Wim Kuijken ingescheept om vanaf de Zwolse gracht te laten zien wat er allemaal gebeurt om de stad voor te bereiden op wateroverlast. door klimaatverandering.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Zwolle is een landelijk voorbeeld van goede samenwerking bij het inspelen op klimaatverandering. De Regio IJsseldelta, met Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel, ontvingen daarom graag Deltacommissaris Wim Kuijken en watergezant Henk Ovink. Water Natuurlijk –bestuurslid Hans de Jong was erbij.

Het werkbezoek liet Ruimtelijke Adaptatie in het bebouwde gebied in praktijk zien. Van integrale gebiedsontwikkeling Watercasco en dijken in de stad, tot bewonersinitiatieven en Vitaal Assendorp. De samenwerkingspartners zijn trots op wat er allemaal in gang is gezet, ook over de manier waarop de bewoners erbij zijn betrokken. Klik hier voor de brochure met de voorbeelden in Zwolle.

Vrijwilligheid

Toch zijn er ook de nodige dilemma’s. Een daarvan is dat nu vrijwel alles op basis van vrijwilligheid moet gebeuren, en helaas wil niet iedereen altijd meewerken. Zo wilde onlangs een projectontwikkelaar in de binnenstad niet meebetalen aan waterveilig bouwen. De nieuwe woningen gaan functioneren als dijk (en dat is een mooie innovatie!), maar waterschap en gemeente hebben de extra kosten moeten betalen.
De achtergrond van het probleem is dat huizenkopers zich meestal niet bewust zijn van mogelijke waterveiligheidsproblemen, en zij vragen er dus ook niet naar. Bij projectontwikkelaars of woningbouwverenigingen is er dus weinig animo om extra kosten te maken om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Er is (nog) geen wet die ze daartoe kan dwingen, of een ‘deltaplan’ waarmee landelijk geld kan worden ingezet voor waterveilig bouwen.
Voor dit soort zaken is daarom nadrukkelijk aandacht gevraagd bij de Deltacommissaris en de watergezant.

Binnen het waterschapsbestuur heeft Hans de Jong van Water Natuurlijk het onderwerp Klimaatactieve Stad in portefeuille. Hij was er dan ook de hele dag bij.