Dijkversterking Vecht Dalfsen-Zwolle

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De dijk tussen Dalfsen en Zwolle is voor ongeveer 90% afgekeurd. Daarom moet er bijna 30 kilometer dijk worden versterkt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Op 12 september stond er daarom een kredietaanvraag van 1.672.000 euro voor de uitvoering van de verkenning Vecht Dalfsen-Zwolle op de agenda van het Algemeen Bestuur.

Dit krediet is het logische gevolg van de Project Overstijgende Verkenning (POV) watersysteemmaatregelen Vecht. Dit onderzoek leert dat het technisch mogelijk is piekafvoeren op de Vecht af te vlakken door maatregelen in het watersysteem. Wanneer de HWBP-waterveiligheidsopgave wordt gebruikt als vliegwiel voor andere beleidslijnen, levert voor alle partijen een winsituatie op.

Betrek de omgeving

Fractielid Wim Konter van wil deze opgaven nú scherp in beeld brengen en afstemmen met de omgeving. Dat past in deze fase van verkenning.  Water Natuurlijk is voorstander van deze integrale aanpak en stemde in met het beschikbaar stellen van het krediet. Wel vroeg Water Natuurlijk het DB goed te monitoren of alle betrokken partijen “worden betrokken” in de besluitvorming.