Krijg je als waterschapsbestuurder ook een vergoeding?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Wie zich kandidaat stelt voor Water Natuurlijk, doet dat vanuit zijn of haar ‘groene hart’ en niet omdat er een vergoeding staat tegenover het lidmaatschap van het waterschapsbestuur. Toch is het fijn om te weten welke vergoeding je ontvangt, bijvoorbeeld omdat je minder wilt gaan werken om genoeg tijd te kunnen besteden aan je bestuurlijke werk. Daarom zetten we de financiële kant nog even op een rijtje.

Net als raadsleden krijgen leden van het Algemeen Bestuur een maandelijkse vergoeding. Wie fractievoorzitter is, en dus meer werk heeft, krijgt een extra toelage. De vergoedingen zijn vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Rdpa). Recent (medio mei 2022) zijn de bedragen aangepast. Het besluit is hier te raadplegen.
Voor wie zich niet door alle teksten van het besluit wil worstelen, zetten we hierbij de actuele bedragen voor de AB-leden op een rijtje.

Vaste vergoeding

  • Er geldt een vaste maandelijkse vergoeding van € 537,85 (art 4.1.1., lid 1, Rdpa)
  • De toelage voor een fractievoorzitter bedraagt € 74,81 als basis, plus € 10,68 per fractielid, met een maximum van € 160,29 (art 4.1.5.Rdpa)
  • Verder ontvangt een AB-lid een vaste onkostenvergoeding € 183,27 (art 4.1.6.Rdpa), én een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering € 9,35 (art 4.1.10.Rdpa)

Let op: de bedragen die in het informatiepakket voor kandidaten staan, zijn dus niet meer actueel.

Reiskostenvergoeding

Daarnaast is er ook een reiskostenvergoeding: de kosten voor het openbaar vervoer of € 0,19/km voor eigen vervoer (art. 4.1.7 Rdpa). De vergoeding geldt voor het bijwonen bijeenkomsten die door Waterschap Drents Overijsselse Delta worden georganiseerd, voor fractievergaderingen en voor bijeenkomsten van derden die AB-leden bijwonen in hun rol van bestuurslid.

Overige vergoedingen

Tot slot zijn er nog enkele andere vergoedingen, zoals voor “kosten voor het functioneren van de fractie” en “kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie”. Net als de reiskosten zijn deze op declaratiebasis.

De vergoedingen voor leden van het Dagelijks Bestuur en de dijkgraaf zijn geregeld in afdeling 4.2. van de Rdpa.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Jan Nieuwenhuis
Gast
Jan Nieuwenhuis
24 juli 2022 21:27

Er loopt momenteel vanuit het ministerie van BZK een onderzoek of de vergoeding voor Staten- en AB-leden nog passend is. Op basis van een advies gaan deze voor AB leden mogelijk met ca. 8,5% verhoogd worden, zo mogelijk al met ingang van de volgende bestuursperiode.