Landelijk besluit: “Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken”

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Dit is een bericht waar Water Natuurlijk heel blij, en vooral ook heel trots op is: op 9 oktober heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.

In diverse waterschappen hebben Water Natuurlijk-fracties zich de afgelopen jaren ingezet om te zorgen dat er meer aandacht zou komen voor biodiversiteit. Het ene waterschap is daar al wat verder in dan het andere. In Waterschap Drents Overijsselse Delta is in februari van dit jaar al een beleidsnotitie biodiversiteit vastgesteld, met unanieme steun voor de motie van Water Natuurlijk om hier in de bedrijfsvoering actief en integraal op in te zetten. Door het besluit van de Unie van Waterschappen krijgt dit thema nu ook landelijk een stevige impuls.

Symposium

Tijdens het online symposium ‘Werk maken van biodiversiteit’ op 13 november ondertekent de Unie van Waterschappen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om de gezamenlijke inzet te bekrachtigen. Dat symposium is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van waterschappen, partners van de waterschappen en overige geïnteresseerden. Voor wie interesse heeft: meld je gerust aan!

Meer informatie

Lees het hele bericht op de site van de Unie van Waterschappen. Daar staat ook de link naar informatie over het symposium, en naar het online magazine ‘Biodiversiteit? #hoedan’.