Leden Water Natuurlijk bezoeken rwzi Zwolle

Leden Water Natuurlijk bezoeken rwzi Zwolle.
Leden Water Natuurlijk regio Oost bezoeken de rwzi in Zwolle.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vrijdag 23 juni was een groep leden van Water Natuurlijk te gast op de rioolwaterzuivering in Zwolle, de grootste in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Waterschapsmedewerker Menno Wiggers leidde de groep rond over het zonovergoten terrein.

Met enige regelmaat organiseert Water Natuurlijk regio Oost een ledenactiviteit samen met een van de twee fracties die binnen de regio vallen. Dit keer was er een zomerborrel met daaraan voorafgaand een excursie naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zwolle.

De middag startte met een algemene introductie door Marion Wichard, die tot eind mei als portefeuillehouder verantwoordelijk was voor de 16 rioolwaterzuiveringen in het waterschapsgebied. Zij vertelde vooral over de bestuurlijke kant, en de twee bijzondere projecten waar ze de afgelopen vier jaar mee te maken kreeg: de slibvergisting op de rwzi in Echten (bij Hoogeveen), en de pilot waterstof-zuurstof op de rwzi op industrieterrein Hessenpoort in Zwolle. Sleutelwoorden daarbij: efficiencyverbetering, verduurzaming en innovatie.
Het groen-blauwe hart van Marion Wichard

Afscheid

De middag werd afgesloten met een informele zomerborrel bij de Nooterhof, een natuur-educatief park in de wijk Assendorp, met een klein officieel tintje: de fractie nam afscheid van Marion Wichard. Fractievoorzitter Esmée Pater gaf haar daarbij een bijzonder cadeau: een glazen hart met de symbolische kleuren blauw voor water, groen voor natuur en geel voor innovatie. Regiovoorzitter Anja ter Harmsel overhandigde haar het ijsvogeltje, een bijzondere blijk van waardering dat het landelijk bestuur van Water Natuurlijk beschikbaar stelt voor waterschapsbestuurders die zich gedurende meerdere jaren voor Water Natuurlijk hebben ingezet.
Jan Nicolaï van Water Natuurlijk Vechtstromen.

Vechtstromen

Een ijsvogeltje was er ook van Jan Nicolaï, jarenlang fractievoorzitter van Water Natuurlijk Vechtstromen. Hij nam eerder al afscheid van de fractie, maar keerde terug op een geborgde zetel voor natuur. Met het kleinood benadrukte de regiovoorzitter de grote waardering die Water Natuurlijk heeft voor zijn inzet.