Lidmaatschapstermijn voor kandidaatstelling verkort

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Goed nieuws voor wie op de kandidatenlijst voor Water Natuurlijk wil en nog geen lid is: dankzij de recente wijziging van de statuten hoef je pas lid te zijn op het moment van kandidaatstelling. De eerdere termijn van 3 maanden is dus vervallen.

Tijdens de landelijke ledenvergadering van 21 mei zijn de nieuwe statuten definitief vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat iemand die zich kandidaat wil stellen, lid moet zijn op het moment dat hij of zij zich daadwerkelijk kandidaat stelt, dus de formulieren daarvoor indient.

Deadline 31 juli

Omdat elke regio een eigen planning hanteert bij het proces rond de samenstelling van de kandidatenlijst, is dat geen vaste datum. Regio Oost, waar Drents Overijsselse Delta onder valt, hanteert een uiterste datum van 31 juli. Dat betekent dat er nog ruim de tijd is om lid te worden en aan te melden als kandidaat.

Meer informatie over alles rond de waterschapsverkiezingen, en uiteraard de kandidaatstellingsformulieren vind je hier.