Marion Wichard benoemd in Dagelijks Bestuur DODelta

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 mei is Marion Wichard benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij treedt hiermee in de voetsporen van Hans de Jong, die vorig jaar al de keuze had gemaakt om niet terug te keren in het waterschapsbestuur. Ook de benoeming van de overige vier bestuursleden kon rekenen op unanieme steun van het Algemeen Bestuur.

Het AB stemde in met het voorstel om vijf DB-leden te benoemen. Naast Marion Wichard zijn dat Hans Wijnen (VVD), Hans Pereboom (Ongebouwd), Breun Breunissen (Bedrijven) en Herman Odink (ChristenUnie).

Gelijkwaardig

De omvang van de functie is voor elk van de nieuwe DB-leden 0,6 fte. Deze omvang heeft te maken met de 3 fte die de waterschapswet als maximum hanteert. Hoewel de fracties in omvang verschillen, is toch voorgesteld om deze 3 fte niet naar rato van het aantal zetels, maar gelijkelijk te verdelen over de vijf personen. Marion Wichard lichtte toe dat, wil je als bestuurder effectief zijn, een minimale beschikbaarheid zeer wenselijk is. Bovendien willen de vijf als team ook vanuit gelijkwaardigheid kunnen opereren.

Popelend team

Alle beoogde DB-leden hebben de integriteitstoets doorstaan. “Dit is de formele kant van de benoeming,” aldus Marion Wichard die het voorstel in het AB toelichtte, “maar wat minstens zo belangrijk is: ik zie een team dat ervaring én vernieuwing met zich meebrengt, met gedeelde ambities, een warm hart voor het waterschap, de blik naar buiten, en dat staat te popelen om morgen al aan de slag te gaan. Wij zouden ons daarin graag gesteund weten door het voltallige Algemeen Bestuur.”

Dat laatste was het geval: de benoeming van de vijf kon op unanieme steun van het AB rekenen.