Meer biodiversiteit voor natuurgebied Verlengde Middenraai

libelle
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Binnen het deelprogramma Brede Kijk op het Oude Diep is voor het gebied Verlengde Middenraai een inrichtingsprogramma gemaakt. Water Natuurlijk is positief over het plan, waarmee biodiversiteit, waterkwaliteit en grondwaterstand worden verbeterd, en stemde op 20 april daarom in met het kredietvoorstel van het Dagelijks Bestuur.

De Verlengde Middenraai is een natuurgebied nabij Nieuw-Balinge in de gemeente Midden-Drenthe. Een aantal doelen zal met de uitvoering van dit plan sneller worden gerealiseerd dan via het eigen Water op Maat (WOM)-programma voorzien was. Door de aanleg van een gemaal dat wordt overgenomen door het waterschap, wordt 2,5 hectare NBW-knelpunt opgelost. De aanleg van 2,7 km natuurvriendelijke oever verbetert de waterkwaliteit, en draagt zo bij aan het realiseren van de Kaderrichtlijn Water-doelstellingen (KRW).  Bovendien zal na het realiseren van de maatregelen de biodiversiteit toenemen en wordt tevens een bijdrage geleverd aan het herstel van de grondwaterstand.

Integrale aanpak

Waterschap Drents Overijsselse Delta is een van de vijf financierende partijen in dit project. Fractielid Ed Piek heeft namens Water Natuurlijk ingestemd met het verlenen van het voorgestelde krediet van € 175.000. Voor Water Natuurlijk is het integrale karakter van dit project, waarbij wordt opgetrokken met Provincie, Natuurmonumenten, Gemeente Midden-Drenthe en Staatsbosbeheer, erg belangrijk.

Kijk op de site van het waterschap voor meer informatie.