Naam fusiewaterschap bekendgemaakt

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hoewel de provinciebesturen er formeel nog over moeten besluiten, is vandaag de naam van het fusiewaterschap bekendgemaakt. Ook voor de fracties van Water Natuurlijk betekent de fusie dat er een nieuwe naam moet komen.

De gekozen naam is Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de keuze van deze naam heeft de stuurgroep Fusie (de twee Dagelijks Besturen van de Waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden) rekening gehouden met de volgende criteria:

  • gebiedsdekkend;
  • passend bij deze tijd;
  • passend bij de kenmerken van het gebied;
  • herkenbaar;
  • politiek-bestuurlijk een sterke naam;
  • domeinnaam beschikbaar.

Een toelichting is te vinden op de site van Waterschap Groot Salland.

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Zodra de naam definitief is, d.w.z. vastgesteld door de beide provincies, zullen de fracties van Water Natuurlijk zich buigen over een goede naam voor de nieuwe fractie. Die moet vanzelfsprekend aansluiten bij de gekozen naam, maar gezien de lengte van de voorgestelde naam zal ook moeten worden nagedacht over een afkorting die als domeinnaam en e-mailadres goed hanteerbaar is.