Wil Water Natuurlijk geen geld uitgeven aan aanleg van natuurgebieden?

Water Natuurlijk Groot Salland heeft hart voor de natuurgebieden in Overijssel.
Water Natuurlijk Groot Salland heeft hart voor de natuurgebieden in Overijssel.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: ” Waarom is Water Natuurlijk Groot Salland neutraal in de stelling van het Kieskompas ‘Het waterschap moet geen geld uitgeven aan de aanleg van natuur- en recreatiegebieden.’? Jullie zijn toch zo voor natuur en recreatie?”

Wij vinden dit een vreemde stelling. Het aanleggen van natuur- en recreatiegebieden is geen taak van waterschappen, en dat doet Waterschap Groot Salland dus ook niet.

Ondersteunende rol

Wel vindt Water Natuurlijk Groot Salland dat het waterschap bij de uitvoering van zijn werkzaamheden rekening moet houden met de omgeving. Water in dorpen en steden draagt immers veel bij aan de aantrekkelijkheid van die woonomgeving. Samen met gemeenten en het recreatieschap, ondernemers of groepen van inwoners kan het waterschap een rol vervullen: door plaatsen voor oeverrecreatie in te richten, visstekken te creëren of doorgaande wandel-, schaats-, en kanoroutes mogelijk te maken.
Maar dat is heel iets anders dan natuur- en recreatiegebieden aanleggen.