Nieuwe fractie klaar voor het echte werk

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Nog nooit was de vergaderzaal van Waterschap Drents Overijsselse Delta zo vol als op 28 maart: het nieuwe bestuur werd geïnstalleerd. Marion Wichard en Obe Brandsma keerden terug, Anna Veldhoen, Ed Piek en Wim Konter zijn de nieuwelingen in de fractie van Water Natuurlijk. Tjoek Korenromp is de officiële fractievolger.

De drie zijn niet de enige nieuwelingen: in totaal zijn er 17 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. De publieke tribune zat dan ook meer dan vol met partners, ouders, kinderen en andere geïnteresseerden. Van het waterschap, maar ook van de ‘oude’ fractie én van Water Natuurlijk-regiobestuur Oost ontvingen de fractieleden een prachtige bos bloemen.

Veel tijd om na te genieten van de feestelijke start is er niet: woensdag is er een eerste introductiedag. Ook heeft de informateur inmiddels de eerste stappen gezet. Water Natuurlijk rekent erop dat er een goede coalitie gevormd kan worden die voortvarend aan de slag gaat met de belangrijke thema’s voor de komende jaren: klimaatverandering, de energietransitie, duurzaamheid, waterkwaliteit, natuur en biodiversiteit. Wie de bijdrage van fractievoorzitter Marion Wichard aan het duidingsdebat wil nalezen, kan dat hieronder doen.

 

2019-03-28-duiding-verkiezingsuitslag