Noordelijk ‘Nee’ tegen nieuwe gaswinning door Vermilion en NAM

actie tegen de gaswinning door NAM en Vermilion
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Nieuwe, meer of langere gaswinning hoort niet thuis in een tijd van energietransitie. Het past niet bij de ambities van schoon water, het voorkomen van bodemdaling en het bijdragen aan verduurzaming. We zien in onze provincies allerlei initiatieven om oude gasputten te heropenen, om bestaande winning te verlengen of te intensiveren of om nieuwe putten te slaan. Wij keuren dat ten zeerste af en zullen ons maximaal inspannen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.”

Dat zei vanmorgen Tieneke Clevering, lijsttrekker van Water Natuurlijk Fryslân. Zij sprak dit ‘Noordelijke Nee’ uit namens een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschapspartij Water Natuurlijk, diverse politieke partijen en actiegroepen uit Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. De delegatie trof elkaar op vrijdagochtend 8 maart voor het hoofdkantoor van gasproducent NAM in Assen. Namens Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta waren Marion Wichard en Obe Brandsma aanwezig.

Overlegmodel werkt niet meer

Afgelopen week maakte de NAM bekend op zeventien nieuwe plaatsen in Drenthe gas te willen gaan winnen. NAM en Vermilion zijn samen verantwoordelijk voor tientallen actuele initiatieven voor meer gaswinning. Verzameld werd bij de beeldengroep geplaatst voor het 50-jarig jubileum van de NAM. ‘Overleg’ stelt de beeldengroep voor. “NAM en Vermilion’ zijn het contact met de maatschappij kwijt. Hun overlegmodel functioneert niet meer. Mensen willen geen nieuwe gaswinning meer. NAM en Vermilion richten grote schade aan en staan erbij en kijken ernaar“, aldus Monique Plantinga, voorzitter van de Stichting Tsjingas.

Risico’s voor grondwater en waterhuishouding

“Gaswinning leidt tot allerlei vormen van schade. Onder inwoners leidt dit tot grote zorgen. Daarom is dit een onwenselijke ontwikkeling. Door gebruik van chemicaliën brengt gaswinning risico’s tot vervuiling van het grondwater en verstoring van de waterhuishouding met zich. Dat is onwenselijk omdat veiligheid van drinkwater voorop dient te staan. Bodemdaling is tevens een ongewenst effect. Daarbij past nieuwe gaswinning niet binnen onze duurzame ambities. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar om de vraag naar gas terug te brengen en om over te schakelen op duurzame alternatieven. In onze mooie provincies is dan ook geen ruimte meer voor nieuwe gaswinning!”, stelde Tieneke Clevering. “Daarbij heeft Minister Wiebes afbouw van gaswinning uit de kleinere velden beloofd en is toegezegd dat afbouw van gaswinning uit het Groninger gasveld niet hoeft te worden gecompenseerd door de kleine gasvelden”, voegde Monique Plantinga toe.

Vier provincies

Een greep uit lopende initiatieven in de vier noordelijke provincies:

  • nieuwe gaswinning in Rottum (Friesland)
  • nieuwe gaswinning in Nij Beets (Friesland)
  • langer en meer winnen in Opeinde-Zuid en Middelburen (Friesland)
  • productieversnelling in Wapse (Drenthe)
  • herontwikkeling van velden rond Assen (Drenthe)
  • extra winning met inzet van extra chemicaliën in Pieterzijl (Groningen)
  • verlenging van gaswinning bij Warffum (Groningen)
  • meer en langere gaswinning bij Hardenberg (Overijssel) en
  • het opschroeven van de productie bij Eesveen (Overijssel).

Brede steun

Het initiatief werd gesteund door D66 Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel, GroenLinks Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel, de PvdA Overijssel, Water Natuurlijk Fryslân, Drents Overijsselse Delta, Noorderzijlvest en Vechtstromen, en de actiegroepen GAS Drovf, Laat Fryslân Niet Zakken, Stichting Tsjingas en de Waddenvereniging.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Pieter van der Ploeg
Gast
Pieter van der Ploeg
17 maart 2019 18:14

Geen gaswinning of geen verhoging van volume? Ik hoop op duidelijkheid, namelijk: geen gas meer uit kleine velden. Dus afbouw. Hoe zit het dan met de exploratie? En hoeveel is al vergund? Kunnen Ee dat nog stoppen?