Assen

Minder vissterfte door inzet amfibische maaiboot

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 december ging Water Natuurlijk akkoord met de overname van het beheer en onderhoud van het stedelijk water in de woonwijk Kloosterveen in Assen. Blij was de fractie vooral met de aanschaf van een amfibische maaiboot: die leidt tot lagere kosten, ecologische voordelen én minder vissterfte.

actie tegen de gaswinning door NAM en Vermilion

Noordelijk ‘Nee’ tegen nieuwe gaswinning door Vermilion en NAM

In de vier noordelijke provincies zijn allerlei initiatieven om oude gasputten te heropenen, om bestaande winning te verlengen of te intensiveren of om nieuwe putten te slaan.
Dat past niet bij de ambities van schoon water, het voorkomen van bodemdaling en het bijdragen aan verduurzaming. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta steunde daarom de actie om een tegengeluid te laten horen.

Snel aan de slag met overname stedelijk water

Het waterschap moet zo snel mogelijk het beheer en onderhoud van het ‘stedelijk water’ overnemen van de gemeenten in het noordelijke deel van Drents Overijsselse Delta. Water Natuurlijk gaf het Dagelijks Bestuur zeven aandachtspunten mee voor de uitwerking van het definitieve voorstel.