“Onderwaterdrains zijn wél effectief.”

Witteveenseleiding
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bodemdaling in veenweidegebieden is een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Een van de innovatieve oplossingen hiervoor is onderwaterdrainage. Maar werkt dat nou wel of niet?

Eerder dit jaar zette de Universiteit van Greifswald in Duitsland vraagtekens bij de positieve effecten van de drainage op bodemdaling en CO2-uitstoot. Die twijfels zijn nu weerlegd door onderzoek van Wageningen University & Research: in totaal hebben veenspecialist Jan van den Akker en collega’s van de WUR de standpunten van Greifswald op 9 punten weerlegd.

Ook in Overijssel

Voor Water Natuurlijk in Drents Overijsselse Delta is de veenweideproblematiek een belangrijk aandachtspunt: in noord-west Overijssel is een groot veenweidegebied waar problemen als verzakkende wegen, brekende kabels en leidingen en minder goed bruikbare landbouwgrond voorkomen. Maar minstens zo belangrijk is de uitstoot van broeikasgassen: er wordt wel gesteld dat de veenweidegebieden in Nederland gezamenlijk net zoveel CO2 uitstoten als een kolengestookte energiecentrale. Het is dus belangrijk om maatregelen te treffen.