Op excursie in de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden

Piet de Noord op excursie in de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Piet de Noord stapte 10 juli in de huifkar om naar het werk aan Ruimte voor de Rivier te kijken. Een verslag over hoe het werk bij Zwolle vordert en hoe de natuur gewoon haar gang gaat.

aanhalingstekens2De uitnodiging kreeg ik van de Buurtvereniging Schelle-Oldeneel: kom eens een tocht in een huifkar maken om naar het werk aan Ruimte voor de Rivier te kijken. En zo trok ik, op een mooie vrijdagmiddag in juli, naar Zwolle. De buurtvereniging organiseert al enige tijd deze huifkartochten, samen met Waterschap Groot Salland. Al meer dan 800 mensen werden op deze manier rondgeleid, en nu was de beurt aan vertegenwoordigers van betrokken overheden, bedrijven en organisaties, onder meer provincie, gemeente Zwolle, WGS, Ploegam v.d. Biggelaar, Vitens en Staatsbosbeheer.

Zwaluwen, vleermuizen en bevers

Ruimte voor de oeverzwaluwen in de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden

Ruimte voor de oeverzwaluwen

Het werk vordert, dat was goed te zien. Over een jaar moet alles zijn afgerond. De nevengeul is al bijna klaar, het vrijkomende zand wordt gebruikt om de oude zandwinplas ondieper te maken. Nog even verbindt een dijk de boerderij in de uiterwaarden met het “vasteland”. Straks komt hier een brug. De oeverzwaluwen hebben al bezit genomen van de steile zandwand, dus het doorsteken van de dam moet nog wachten tot het najaar, als de zwaluwen weer naar Afrika zijn vertrokken. Ook verderop blijkt de natuur gewoon haar gang te gaan.

Het wilgenbosje in de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden

Het wilgenbosje in de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden

Bewoners van een andere boerderij besloten wél te vertrekken naar een nieuw huis op de dijk. Nu, ruim een jaar later, gaat hun huis schuil achter hoog opschietend struikgewas. Het pand zal worden ontmanteld, maar blijft staan als ruïne. Het vormt straks een schuilplek voor dieren, zoals de vleermuizen, die via kleine openingen de dichtgemetselde kelder kunnen bereiken.
De bevers werken voorlopig nog niet mee. Hun burcht belemmert de doorstroming, een nieuw beverbos is aangelegd maar de bevers maken nog geen haast met verhuizen. Verrassend trouwens hoe snel dat gaat: nog geen 4 jaar geleden plantten studenten van AOC Groene Welle daar de jonge wilgenstekken, en nu al is er een heus wilgenbos.

Strakke aanpak onderhoud

De Buurtvereniging heeft met deze huifkartochten een mooi initiatief genomen. De ingrepen in de omgeving zijn zeer fors. Maar de bewoners en het waterschap zijn erin goed samen te werken. De belangrijkste zorgen van de buurt richten zich nu op wat er gebeurt als het project af is. Komt er niet te veel aanloop van recreanten, zal de rust in het gebied voldoende gehandhaafd blijven? En hoe gaat het met het onderhoud van het gebied? Zullen de uiterwaarden niet dichtgroeien, zodat de doorstroming toch weer stokt? Gedeputeerde Bert Boerman stelde de buurt op dat punt gerust: Rijkswaterstaat zal het onderhoud strak aanpakken, om een goede doorstroming van het IJsselwater te waarborgen.

Maar ondanks deze zorgen overheerst toch de tevredenheid over de manier waarop bewoners betrokken zijn bij het proces. De subsidie van de provincie voor de huifkartochten zal er na dit jaar niet meer zijn. Maar de buurtbewoners die onze gids waren hebben alweer plannen voor de verdere toekomst. De natuur en het landschap in de uiterwaarden zullen zich snel ontwikkelen. Hoe mooi zou het niet zijn om wandeltochten te organiseren?

Fotoblog

Wie het werk aan de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden wil volgen doet er goed aan de foto’s van rivierjutter Henk Tuinman te volgen. Hij loopt bijna dagelijks door het gebied om alle veranderingen vast te leggen. Kijk op fotospoolde.tumblr.com