Oproep Water Natuurlijk: maak plaats voor water in het verkiezingsprogramma

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Iedereen is gebaat bij schoon, gezond, aantrekkelijk water: niet te veel, maar zeker ook niet te weinig. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en is een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: gezond voedsel, een groene omgeving, aantrekkelijke woonwijken, recreatie, bedrijven en gevarieerde natuur.

Gemeenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door water al vanaf het begin in de planvorming mee te nemen en ruimte te geven aan slimme koppelingen. Door bestaande wijken groener en blauwer te maken en zo hittestress en/of wateroverlast te voorkomen. Daarnaast maken groen en water een woonwijk ook aantrekkelijker om te wonen en recreëren.

Water verdient dus een eigen plaats in de verkiezingsprogramma’s. En om de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s te inspireren, hebben de twee fracties van Water Natuurlijk in regio Oost, die samen het grootste deel van Drenthe en Overijssel bestrijken, een inspiratiedocument opgesteld met tips en voorbeelden.

Het document is verstuurd aan een aantal verwante organisaties, maar elke partij die dat wil, kan zich natuurlijk laten inspireren. Het document is hier te downloaden.

 

WaterNatuurlijk-Oost-advies-GR2022