Poep in de watergang?

Flab:clusters van draadalgen, veroorzaakt door (te) voedselrijk water.
Flab:clusters van draadalgen, veroorzaakt door (te) voedselrijk water.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“De waterkwaliteit bij mij in de buurt zou na een actie van het waterschap vorig jaar beter moeten zijn, maar nu zie ik zelfs poep in het water. Dat is toch wel het uiterste! Hoe kan dat?”

Die vraag stelde iemand uit de buurt van Raalte ons. Het gaat om een watergang die langs het Natura-2000-gebied Boetelerveld loopt. Eerder al deed het Waterschap een algenruiming, maar toch zag onze vragensteller een vieze drag die zeker niet in het water thuishoort. Hij veronderstelde dat het poep is, en vroeg zich af hoe het hiermee zit, en wat de gevolgen zijn voor flora en fauna, bijvoorbeeld de kikkers en salamanders.

Flab

Water Natuurlijk heeft de vraag aangekaart bij de deskundigen van Waterschap Groot Salland. Die wisten te vertellen dat het materiaal in de watergang bekend staat als flab: clusters van draadalgen (floating algae beds). Dit flab is van natuurlijke oorsprong en wordt vooral veroorzaakt door voedselrijk water. Vaak gaat het om diffuse bronnen die niet of nauwelijks zijn aan te pakken. De mestwetgeving is de afgelopen jaren weliswaar strakker geworden, maar wat de afgelopen decennia aan mest(overschotten) is geproduceerd, zijn we voorlopig niet kwijt.
De voedselrijkdom –en het effect daarvan- zou mogelijk ook te bestrijden zijn door al het maaisel in een hoge frequentie af te voeren, maar de kosten daarvoor zijn dermate hoog dat dat in elk geval voor de korte termijn geen financieel verantwoorde optie is, ook al omdat formeel de waterkwaliteit voldoet aan de normen.

Calamiteit? Niet mailen, maar bellen!

Deze melding is nu via e-mail gedaan, aan Water Natuurlijk maar ook aan het waterschap zelf. Omdat het hier niet om een urgente zaak lijkt te gaan, kan dat prima, al gaat het vaak sneller als het webformulier voor niet-urgente meldingen wordt gebruikt. Denk dan bijvoorbeeld aan schade aan het milieu of kadavers in de watergangen. Is er sprake van een calamiteit? Meld dat dan altijd telefonisch, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Op de homepage van Waterschap Groot Salland vindt u meer informatie onder de knop Meldingen.