Start overleg over bestrijdingsmiddelen bij bloementelers

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van januari sprak de werkgroep “Meten=Weten” haar grote zorg uit over het grote gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt en de grote risico’s voor waterkwaliteit en gezondheid. De reactie van het Dagelijks Bestuur was op 28 april aan de orde. Namens Water Natuurlijk deelde Obe Brandsma de zorg van de werkgroep. Het initiatief van overheden om een stuurgroep in te stellen om uit de impasse te komen, juicht hij toe.

De werkgroep “Meten = Weten”, een werkgroep van bewoners van de gemeente Westerveld, die zich grote zorgen maakt over het grote gebruik van pesticiden in de landbouw, en met name in de bollenteelt. De werkgroep sprak haar zorg uit over de grote risico’s van de bloembollenteelt voor de waterkwaliteit en de gezondheid en sprak het waterschap aan om veel meer aandacht te besteden aan controle en handhaving.

Handhaving beperkt

Uit de beantwoording van het Dagelijks Bestuur blijkt dat handhaving op het gebruik van bestrijdingsmiddelen vanuit het verleden beperkt plaatsvond. Er is geen meerjarig representatief meetpunt voor de teeltgroep bloembollen. Ondanks inspanningen van de agrarische sector worden nog te vaak hoge concentraties bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater gevonden. De problematiek speelt vooral in de gemeente Westerveld, waar de werkgroep Meten is Weten onderzoek heeft laten doen naar bestrijdingsmiddelen.

Rapport Uitgesproken

Het ministerie van LNV en de provincies Drenthe en Overijssel hebben geconstateerd dat het gesprek tussen telers en omwonenden is gestagneerd. Zij hebben opdracht gegeven om verkennende gesprekken met betrokken partijen te voeren om handvatten te vinden om weer met elkaar in gesprek te komen. De standpunten van verschillende partijen zijn in het rapport “Uitgesproken”, mede opgesteld door voormalig dijkgraaf mevr. Kool, weergegeven. De conclusie hiervan is dat inwoners en bollentelers er samen niet uitkomen. Aan overheden wordt gevraagd een helder stappenplan te maken met partijen.

Start Bestuurlijk Overleg Gewasbeschermingsmiddelen

Hiervoor is door het Bestuurlijk Overleg Gewasbeschermingsmiddelen (BOGBM) een startnotitie opgesteld. De provincie Drenthe is trekker van het project, waarbij de lokale

overheden, waaronder het waterschap DOD worden betrokken. Water Natuurlijk juicht toe dat naar een oplossing wordt gezocht om uit de impasse te komen en drong aan op een voortvarende aanpak. Zij wil op de hoogte worden gehouden van de vervolgstappen.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Ton de Bruijn
Gast
Ton de Bruijn
5 mei 2020 14:35

Natuurlijk komen bewoners en telers hier niet uit. De overheid moet hierbij optreden en ingrijpen waar gezondheid en waterkwaliteit in het geding is. Ik krijg de indruk dat men het al jaren op zijn beloop laat. Ik verwacht van Water Natuurlijk dat zij er boven op blijft zitten.