Wat vindt Water Natuurlijk van het stikstofprobleem?

“Op jullie website bij actueel lees ik niks over jullie standpunt in de discussie over het terugbrengen van de stikstofuitstoot met name aan de bron. Kunnen jullie aangeven waar jullie als groene waterschapspartij staan in deze discussie?” Deze vraag ontvingen we van een inwoners van ons gebied.