Wat vindt Water Natuurlijk van het stikstofprobleem?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Op jullie website bij actueel lees ik niks over jullie standpunt in de discussie over het terugbrengen van de stikstofuitstoot met name aan de bron. Kunnen jullie aangeven waar jullie als groene waterschapspartij staan in deze discussie, hoe jullie in de waterschapsbesturen hier mee omgaan en hoe jullie hier de verkiezingen mee ingaan?”

Deze vraag ontvingen we van een inwoner van ons gebied. Een begrijpelijke vraag over een actueel en urgent maatschappelijk probleem. Hoewel Water Natuurlijk evenmin als de natuurorganisaties partij zijn in de discussie tussen de agrarische sector en het kabinet, hebben we natuurlijk wel een mening over stikstof. Een teveel aan stikstof heeft immers ook effect op de waterkwaliteit: van het oppervlaktewater, maar op termijn ook via het grondwater op die van het drinkwater.

Verkiezingsprogramma

In het landelijke verkiezingsprogramma dat in mei door de leden van Water Natuurlijk is vastgesteld (en dat voor ons eigen gebied nog aangepast zal worden aan de regionale situatie), staat hierover het volgende:

“PFAS, stikstof, fosfor/fosfaat en landbouwgif/pesticiden zijn een grote ecologische bedreiging. Water Natuurlijk wil dat dergelijke vervuiling wordt teruggedrongen door een productbelasting, een extra heffing op basis van de mineralenboekhouding of vergelijkbare methoden.
Om het principe ‘de vervuiler en gebruiker betalen’ invulling te geven, leggen we prioriteit bij de beprijzing van kapitaalintensieve teelten met een grote watervraag en milieu-impact.”

Water Natuurlijk is dus voorstander van productiesystemen in de landbouw die minder stikstof veroorzaken, en het ecosysteem dus niet te veel belasten. Waar dat in de praktijk leidt tot overbelasting, moet de vervuiler bijdragen in de kosten.

Goede voorbeelden

We gaan ervan uit dat het kabinet vasthoudt aan de reductiedoelstellingen, en hopen dat er voor oplossingen veel nadrukkelijker gekeken wordt naar de vele boeren die de omslag al hebben gemaakt of daarmee bezig zijn. Voorbeelden zijn te zien op onder meer de website van CaringFarmers: een groep pionierende boeren die zich inzet om juist met de natuur mee te opereren, in plaats van tegen, en die wil hun bedrijf willen runnen binnen de grenzen van de natuur en met respect voor dieren en mensen.

Integraal aanpakken

Ook de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft ideeën over hoe het verder moet. Het bestuur heeft een brief gestuurd aan Johan Remkes over het stikstofdossier, met een vijftal oproepen aan het kabinet. Een essentieel punt daarin: focus niet alleen op stikstof maar kies voor een echt integrale duurzaamheidsbenadering. Beoordeel alle te nemen maatregelen en het in te richten beleid op hun bijdrage aan het oplossen van de duurzaamheidsuitdagingen: stikstof, klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit en kwaliteit van bodem, lucht en landschap. Dat advies kan Water Natuurlijk van harte ondersteunen.
Hier kun je de complete brief downloaden.

4 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Ckees van Oijen
Gast
Ckees van Oijen
29 augustus 2022 15:51

In een artikel https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=29644 op Nature Today weerleggen de auteurs de reactie van twee emeriti hoogleraren op een opiniestuk van 36 wetenschappers in Trouw eerder deze maand. Belangrijk is hierbij dat stikstofbeleid niet op zichzelf staat, maar nauw verweven is (of zou moeten zijn) met ander beleid en problemen/opgaven in het landgebruik zoals klimaatbeleid, waterbeheer en een duurzame, toekomstbestendige landbouw.

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Ckees van Oijen
Aart Karssen
Gast
Aart Karssen
26 augustus 2022 21:50

Mooie brief. Dit is een onderwerp wat ook in de waterschapsverkiezingen een belangrijke rol moet spelen. Vooral de gezamenlijke aanpak van problemen moeten we daarbij benadrukken.

G. Westen
Gast
G. Westen
26 augustus 2022 16:34

Klinkt goed. Idd: belasten van vervuilend gedrag gaat transitie versnellen.

Harry
Gast
Harry
19 augustus 2022 21:12

Een reactie waar ik blij van word. Bedankt!