Wat vindt Water Natuurlijk van windmolens?

De uitgebreide vraag is: ”Ik heb het Kieskompas gedaan, en zie dat Water Natuurlijk ontbreekt bij de vraag ‘Het waterschap moet windmolens bij de dijken toestaan, ook al kost dit in de eerste jaren extra geld.’ Hoe kan dat?”