Wat vindt Water Natuurlijk van windmolens?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: ”Ik heb het Kieskompas gedaan, en zie dat Water Natuurlijk ontbreekt bij de vraag ‘Het waterschap moet windmolens bij de dijken toestaan, ook al kost dit in de eerste jaren extra geld.’ Hoe kan dat?”


Bij de samenstellers van Kieskompas hebben wij gemeld dat dit punt in Groot Salland niet aan de orde is; daarom staat hierover ook niets in ons regionale verkiezingsprogramma. Dus voor het Kieskompas voor Groot Salland is deze vraag niet van toepassing.

In algemene zin is Water Natuurlijk vanzelfsprekend voorstander van duurzame energie en de terugwinning van grondstoffen en warmte uit afvalwater. Het sluiten van kringlopen wordt door Water Natuurlijk actief bepleit en ondersteund. Op dit moment zijn de Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek interessante voorbeelden, waar energie en grondstoffen uit afvalwater worden gewonnen op de zuiveringen van de waterschappen.

Het landelijke programma op hoofdlijnen ziet windmolens als bron van groene energie, maar stelt ook dat het plaatsen van windmolens bij de dijken niet ten koste moet gaan van de veiligheid. Ook moet schade voor vogels op de trekroute worden voorkomen.