Tip van Water Natuurlijk: dijkexperience Stenendijk Hasselt

Woensdagmiddag 5 oktober zetten Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) de bouwhekken bij de Stenendijk in Hasselt open. Er zijn excursies om bewoners en geïnteresseerden een uniek kijkje bij de dijkversterking te geven.