Wijzer over water

Samen met andere ‘groene’ fracties, natuurorganisaties, leden van Water Natuurlijk en andere relaties met eigen ogen ter plaatse zien waar het bij het waterschapsbeleid om gaat: dat is de bedoeling van de ‘Wijzer over water’-ontmoetingen.

Tip van Water Natuurlijk: symposium biodivers landschap

“Hoe krijgen we ons landschap weer biodiverser?” tijdens het Landschapssymposium Veranderend landschap op donderdag 2 december in Fort Altena. Een rijk en robuust landschap draagt bij aan het oplossen van veel vraagstukken rond milieu en klimaatverandering. Maar dan moet ‘landschap’ wel een doel worden, en niet de toevallige uitkomst zijn van allerlei ruimtelijke aanspraken op het landelijk gebied.

Watertaal: kwel

Volgens de Verklarende hydrologische woordenlijst (1986) van de Commissie voor hydrologisch onderzoek van TNO betekent kwel ‘het uittreden van grondwater als gevolg van hogere stijghoogte van het grondwater in inzijggebieden buiten het kwelgebied’.  Voor een leek is dat niet al te verhelderend. We leggen het uit.