Tip van Water Natuurlijk: symposium biodivers landschap

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Hoe krijgen we ons landschap weer biodiverser?” tijdens het Landschapssymposium Veranderend landschap op donderdag 2 december in Fort Altena. Een rijk en robuust landschap draagt bij aan het oplossen van veel vraagstukken rond milieu en klimaatverandering. Maar dan moet ‘landschap’ wel een doel worden, en niet de toevallige uitkomst zijn van allerlei ruimtelijke aanspraken op het landelijk gebied.

Het is een thema dat ons als Water Natuurlijk na aan het hart ligt, dus we delen deze uitnodiging graag. Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur landschap), Koos Biesmeijer (Wetenschappelijk directeur Naturalis), Alex Datema (Voorzitter BoerenNatuur) en Ruben Smit (natuurfilmer) nemen de deelnemers mee in hun kijk op de stand van zaken in het landschap en de uitdagingen die voor ons liggen.

Voor meer informatie over het programma en aanmelden: landschappen.nl

In Landschappen.nl werken de 20 provinciale Landschaps-organisaties samen aan het beschermen en behouden van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed.