Fractievergadering 22 november

Euro's

Datum : 22-11-2022
Tijd       : 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Digitaal

De fractie vergadert dit keer niet op woensdag, maar op dinsdag. De vergadering vindt digitaal plaats op 22 november via MSTeams.

De agenda voor de AB-vergadering en alle bijbehorende stukken worden altijd 10 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de site van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 29 november staan de tweede bestuursrapportage, de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 centraal.
Begroting en meerjarenraming vormen een omvangrijk boekwerk waarin alle aspecten van het waterschapswerk aan bod komen, inclusief de financiële consequenties. De begroting is ook de basis voor de hoogte van de waterschapbelasting volgend jaar.
De stukken zijn hier te vinden.

Interesse om deel te  nemen aan de fractievergadering? Neem contact op via het contactformulier.