“Van autoritaire autoriteit naar delen van deskundigheid”

Kijkt Waterschap Groot Salland genoeg naar buiten?
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bij de Algemene Beschouwingen van 20 november heeft Water Natuurlijk Groot Salland de toekomst van het waterschap in een breed perspectief gezet. De rol van het waterschap, en daarmee ook de rol van AB en DB is aan verandering onderhevig.

De samenleving is sterk veranderd sinds het aantreden van het huidige bestuur, nu zes jaar geleden. Nog niet zo lang geleden had de term ‘autoriteit’ een positieve lading, maar door de associatie met ‘autoritair’ is dat vaak niet meer het geval. Van een “autoritaire autoriteit” in een tamelijk overzichtelijke samenleving is het waterschap nu niet meer dan één van de spelers in de netwerksamenleving geworden, waarin informatie, het delen van kennis en nieuwe media het spel bepalen.