Vergoeding Algemeen Bestuur

AB vergadering
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het onderwerp “Vergoeding voor AB-leden voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden” was geagendeerd voor de Algemeen Bestuursvergadering van 17 december 2019. Een onderwerp waar binnen de factie goed over is gesproken. Het voelt vaak dubbel om over ‘eigen’ bijdragen of vergoedingen te besluiten.

Ondanks een ongemakkelijk gevoel met betrekking tot het uittrekken van 12.000 euro voor vergoedingen aan het Algemeen Bestuur, stemde Water Natuurlijk in met het voorstel. De fractie vindt dat deze regeling bijdraagt aan goed bestuur. De genoemde voordelen wegen voor Water Natuurlijk ruimschoots op tegen negatieve zaken, zoals beeldvorming. Vooral de uitstraling dat het werk van bestuursleden wordt gewaardeerd en serieus genomen. Ook een verbeterde positie omtrent parttime werken voor werknemers en zelfstandigen alsmede een verbetering in de toegankelijkheid van het bestuur waren voor Water Natuurlijk de belangrijkste drijfveren om dit voorstel, ingediend door fractie Gebouwd, te steunen.

Aantrekkelijk

Hoewel het voorstel daar niet voor is bedoeld, daagt het voorstel ook uit om na te denken over het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur in zijn algemeenheid. Het duurt niet zo lang meer voordat iedereen gaat nadenken over een volgende termijn. En hoe wordt het voor aspirant-bestuurders aantrekkelijk gemaakt zich in te zetten voor bestuurlijk werk bij de waterschappen? Met name jongere, verse geesten met nieuwe ideeën kunnen een kwaliteitsimpuls betekenen in een toekomstig AB. Deze regeling, hoe klein dan ook, kan hier mogelijkheden scheppen.