Verkiezingsprogramma gepubliceerd: “Geloven in een groene en duurzame toekomst.”

Verkiezingsprogramma 2023-2027
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De tekst van het verkiezingsprogramma was begin november al vastgelegd: de leden van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta stemden in met het concept. Nu ook de vormgeving is afgerond, is het document beschikbaar voor iedereen.

Een kleine groep leden is onder leiding van fractievoorzitter Obe Brandsma na de zomer aan de slag gegaan met het programma voor de komende verkiezingen. Het rompprogramma dat eerder door de landelijke ledenvergadering was vastgesteld, is gescreend op onderdelen die op ons werkgebied niet van toepassing zijn, zoals zout zeewater dat via riviermondingen steeds meer het land binnendringt. Daarnaast zijn specifieke regionale thema’s toegevoegd, bijvoorbeeld ons standpunt rond het bouwen in de uiterwaarden van de IJssel en het Zwarte Water (en ja, Water Natuurlijk is daar tegen).