Vis kan paai- en opgroeigebieden beter bereiken

visser langs de waterkant
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 15 december is het projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding definitief vastgesteld. Water Natuurlijk steunde het plan, waarin alle stuwvakken vispasseerbaar worden en natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Zo  ontstaat een prachtig paai- en opgroeigebied voor vis.

Het projectplan was in april 2020 in ontwerp vastgesteld, tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december heeft het AB het uitgewerkte plan definitief vastgesteld, inclusief een voorschot op het realisatiekrediet. Na realisatie van het project voldoen zowel de Soestwetering Bovenloop als de Breebroeksleiding aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het project levert ook een flinke bijdrage aan de droogtebestrijding. In totaal zal in het project 26 hectare aan ZON-maatregelen (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) gerealiseerd worden.

Vismigratie makkelijker

Inbegrepen is ook het plan om over een traject van 9 km. alle 9 stuwvakken voor vispasseerbaar te maken. In combinatie met inrichtingsmaatregelen zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaat er een prachtig paai- en opgroeigebied voor vis. Namens Water Natuurlijk heeft Ed Piek aandacht gevraagd voor de juiste werking van de aan te leggen voorzieningen voor vismigratie.
Volgens portefeuillehouder Hans Pereboom is het niet noodzakelijk hiervoor een apart monitoringsprogramma op te zetten. Deze waterlichamen worden standaard gemonitord vanuit de KRW op onder andere de aanwezigheid van kenmerkende vissoorten die bij het betreffende waterlichaam horen. Voor Water Natuurlijk was deze reactie voldoende om akkoord te gaan met het voorstel.

 

 

 

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Hans Gels
Gast
Hans Gels
8 januari 2021 09:58

Mooi project! Top gedaan.