Vispassage stuw Driesprong opnieuw op de tekentafel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Namens Water Natuurlijk steunde Ed Piek tijdens de algemene bestuursvergadering van 1 november het voorstel voor een extra krediet van 255.000 euro voor het WOM-project Vledder en Wapserveense Aa. Dit extra krediet is bedoeld voor een bredere verkenning, waar de vispasseerbaarheid onderdeel van uitmaakt. Wel drong hij erop aan de droogtemaatregelen niet te laten afhangen van externe financiering: het waterschap heeft hier zelf ook een verantwoordelijkheid.

De in 2015 vispasseerbaar gemaakte stuw de Driesprong Vledder en Wapserveense Aa voldoet op een aantal onderdelen niet aan de verwachtingen. Vooral vissen die richting Vledder Aa willen zwemmen komen niet verder. Deze barrière maakt onderdeel uit van een grotere migratieroute, die hierdoor verre van optimaal functioneert. In huidige werkwijze zou deze passage pas vanaf 2027 in aanmerking komen voor aanpassing van niet goed functionerende vispassage.  Renovatie van de stuw in nu wel noodzakelijk, en dat biedt de mogelijkheid verbetering van de vispassage hierin mee te nemen.

Verantwoordelijkheid nemen

In deze verkenning wordt ook gekeken naar ZON-maatregelen rond de Slingergrup en Zekte. Totaal gaat het hier om 400 ha.  dat volgens de droogtekaart uit het Waterbeheerprogramma (WBP) matig tot sterk droogtegevoelig gebied is. Zo’n 65 ha. daarvan is natuur.  Het dagelijks bestuur wil de realisatie van de ZON-maatregelen afhankelijk stellen van externe financiering. Water Natuurlijk vindt dat geen goed idee, omdat droogte hier een structureel probleem is. Ed Piek heeft er dan ook op aangedrongen de aanpak niet alleen van externe financiering te laten afhangen, maar als waterschap ook zelf een financiële verantwoordelijkheid te nemen.

Programma Landelijk Gebied

Daarbij is het zaak de kansen die het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) te benutten. Wateropgaven zijn hier een belangrijk onderdeel van. Het dagelijks bestuur is inmiddels in gesprek met de provincie Drenthe. De fractie is dan ook benieuwd of de uitkomst van de gesprekken zal leiden tot meer subsidiemogelijkheden.