Wat hebben jullie met vogels?

ijsvogel
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “Op welke manier heeft een waterschap te maken met vogels, en waarom zou ik als vogelliefhebber op Water Natuurlijk moeten stemmen?”

Water is essentieel voor de natuur; de waterstand en waterkwaliteit zijn bepalend voor hoe de flora en fauna er aan toe zijn. Voor de natuur ongunstig peilbeheer en vervuiling vormen voor vogels een groot probleem. Voor weidevogels bijvoorbeeld, die in droge grond moeilijk aan voedsel komen en voor moerasvogels, die weinig broedgebied overhouden door het verdwijnen van waterriet. In vervuild water vangen vogels minder vis. Dat zou voor bijvoorbeeld de ijsvogel een probleem kunnen zijn: die zijn afhankelijk van voldoende voedsel zoals (kleine) vissen en waterinsecten. Ook kan een ijsvogel niet zomaar overal broeden: broedplaatsen moeten steile, onbegroeide oevers of stevige wortelkluiten van omgevallen bomen, waarin zij een nestgang graven.

Natuurlijker

Water Natuurlijk Groot Salland heeft de afgelopen jaren veel gedaan om ervoor te zorgen dat er ruime aandacht is voor natuur, milieu en landschap bij de taken van het waterschap. Het waterschap voert nu maatregelen uit om de Vecht veiliger maar ook natuurlijk te maken, bijvoorbeeld door de stenen langs grote delen van de oever weg te laten. Zo ontstaan onder meer steile oevers die geschikt zijn als broedplek voor de ijsvogel. Die permanente aandacht voor flora en fauna bij alles wat het waterschap doet, werpt dus zijn vruchten af.

IJsvogels in Overijssel

In Overijssel kun je de ijsvogel vooral in het oostelijk deel van de provincie vinden, maar na een warmere winter vind je ze ook meer naar het westen, zoals op landgoed De Horte bij Dalfsen. Water Natuurlijk was daar in februari nog te gast bij de poel waar de ijsvogel regelmatig wordt gesignaleerd volgens Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel dat daar zijn kantoor heeft. Jammer genoeg was het gezelschap te groot: de ijsvogel liet zich niet zien.

Water Natuurlijk Groot Salland op zoek naar de ijsvogel