Voorschot van 10 miljoen: fors, maar onvermijdelijk

damwanden
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor de dijkverbetering Stadsdijken Zwolle zijn veel lange damwanden nodig. Vanwege de oorlog in Oekraïne staat de levering daarvan onder druk. Om tijdige beschikbaarheid van de damwanden te garanderen, vroeg het dagelijks bestuur een voorschotkrediet van 10 miljoen euro. Een fors bedrag, zo vond ook de portefeuillehouder.

Tegelijkertijd werd voorgesteld om de al eerder beschikbaar gestelde middelen (21 miljoen euro) ook in te zetten voor zgn. conditionerende werkzaamheden, én voor personele kosten van de projectorganisatie. Omdat er vertraging is ontstaan, o.a. als gevolg van stikstofproblematiek, zou een goed ingewerkt team uit elkaar kunnen vallen als er geen geld meer zou zijn om het team aan het werk te houden.

Circulariteit

Water Natuurlijk had enige bedenkingen over de aankoop van de damwanden en vroeg aan portefeuillehouder Breun Breunissen of er onderzoek had plaatsgevonden naar hergebruik van de huidige damwanden. Dat bleek, gezien de lengte van de nieuwe damwanden, niet mogelijk. Water Natuurlijk was blij dat er in elk geval serieus gekeken was naar opties voor hergebruik, en kon instemmen met de voorstellen. Daarbij ging fractievoorzitter Obe Brandsma er wel vanuit dat deze handelwijze op een juiste wijze is afgestemd met de programmadirectie van het Hoogwater Beschermingsplan (HWBP).

Achterstand inlopen

Het AB stemde met beide voorstellen in. De nu op volle kracht functionerende projectorganisatie kan dus de verschillende projectfasen parallel oppakken, en hopelijk zo de achterstanden inlopen.