Vragen Water Natuurlijk over plannen kanaal de Dedemsvaart

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap heeft plannen voor de inrichting van kanaal De Dedemsvaart, Hasselt/Nieuwleusen. Onderzocht wordt hoe het kanaal anders kan worden ingericht om beter voorbereid te zijn op wateroverlast of droogte. Ook onderzoekt het waterschap hoe de waterkwaliteit kan worden verbeterd, onder andere door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Een brief van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur was voor Water Natuurlijk aanleiding tot vragen.

Bij de behandeling van de brief in de Algemeen Bestuursvergadering van 4 juni heeft Amke Vrielink vragen gesteld over de informatievoorziening omtrent dit project. Het Dagelijks Bestuur heeft een voorkeursalternatief vastgesteld, maar die informatie is niet gedeeld met het Algemeen Bestuur, en ook niet vindbaar op de website van het waterschap.

Transparant en toegankelijk

Water Natuurlijk vindt transparantie belangrijk. Alle informatie over projecten moet duidelijk en snel openbaar toegankelijk zijn, en iedereen moet dezelfde informatie kunnen vinden. Daarom heeft Water Natuurlijk gevraagd om deze informatie te delen.

Wat het waterschap gaat doen aan de Dedemsvaart is te vinden op de website van het waterschap