Water Natuurlijk wil focus en vooruitstrevende houding

In het algemeen bestuur van 21 november zijn de bestuursrapportage en de begroting 2024 behandeld. Amke Vrielink pleitte voor een vooruitstrevende houding gericht op duurzaamheid in de uitvoering. De motie die dat sneller zichtbaar zou kunnen maken in het jaarverslag, haalde het helaas niet.