Wandelen over schouwpaden: wel of niet?

schouwpad
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het is een van de topprioriteiten van Water Natuurlijk, het openstellen van de schouwpaden. De evaluatie van het beleid op dit punt kon dus rekenen op warme aandacht van de fractie van Water Natuurlijk. Aanbeveling van de fractie: focus op de kansen, niet op wat fout zou kunnen gaan.

Het gaat om paden langs watergangen die het waterschap gebruikt om onderhoud te plegen. Dat soort paadjes zijn vaak geliefd bij omwonenden om een rondje te wandelen. Na een pittige discussie in het algemeen bestuur werd in 2010 besloten om het wandelen over de paden het waterschap in bezit heeft toe te staan. Er waren bezwaren, vooral bij de boeren, die vreesden voor overlast, vooral van loslopende honden. Die zouden veeziekten kunnen verspreiden.

Bijna geen klachten

In de AB-vergadering van 25 juni is dit beleid geëvalueerd. De conclusie van het DB was positief: het beleid biedt voldoende ruimte om invulling te geven aan de beleving van water. Bijna alle paden zijn opengesteld. Daardoor konden 3 wandelnetwerken worden gerealiseerd, en een flink aantal “ommetjes”. De overlast viel mee; er waren in de afgelopen 4 jaar slechts 7 klachten ontvangen. En wat voor de sceptici misschien net zo belangrijk was: het heeft het waterschap nauwelijks geld gekost.
Toch waren verschillende fracties kritisch. Men veronderstelde dat er veel klagers zouden zijn die niets melden. Meer handhaving van het verbod op loslopende honden werd nodig geacht.

Focus op kansen

Namens Water Natuurlijk gaf Piet de Noord een reactie. Hem viel op dat de discussie in het AB vooral gaat over wat fout zou kunnen gaan, niet over welke kansen we hebben. Wandelen over schouwpaden, recreatief medegebruik is bij uitstek een kans om mensen te betrekken, hen bewust te maken van wat het waterschap doet Wat het belang is van goed waterbeheer. Velen zouden anders alleen maar van het waterschap horen als de belastingaanslag in de bus valt.
Centraal zou moeten staan de verbinding met de samenleving. Hij pleitte ervoor vanuit die kans te redeneren en de toegankelijkheid goed te regelen. Het aantal klachten valt mee. Leg de nadruk op wat je kunt bereiken, in plaats van op handhaving. Water Natuurlijk heeft begrip voor de zorgen van de landbouwers, en daar moeten we goed over praten, samen met de wandelaars en de omgeving.