“De dijken op, de lanen in” met Wandelnet

Wandelen over de dijk bij Kampen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op zaterdag 19 maart nam Hans de Jong van Water Natuurlijk DODelta deel aan een paneldiscussie van Wandelnet. Onderwerp: het wandelen over dijken en andere particuliere terreinen, en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

De discussie was onderdeel van een dag die werd georganiseerd door Wandelnet voor alle zgn. padcoördinatoren. Wandelnet is bekend van de langeafstand wandelpaden. Centraal stond het wandelen over particulier terrein: agrarisch gebied, landgoederen en de terreinen en dijken van waterschappen.

Structureel overleg met Wandelnet wenselijk

Hans de Jong heeft een en ander verteld over de ervaringen van de waterschappen, en het belang dat Water Natuurlijk hecht aan wandelmogelijkheden. De problemen die hij benoemde, worden bij Wandelnet herkend; ook werden zorgen geuit, bijvoorbeeld het verdwijnen van smalspoor-schouwpaden en vervanging door natuurvriendelijke oevers. Positief is dat meerdere waterschappen jaarlijks overleg hebben met Wandelnet en de routebureaus. Dat zijn de clubs die regionale rondjes uitzetten, en dus als eerste (dreigende) problemen tegenkomen.

Voor Hans de Jong was dat laatste aanleiding om ook binnen WDODelta de Wandelnet -organisatie nadrukkelijk als gespreks- en netwerkpartner naar voren te schuiven.

Wie meer wil weten over wandelnet, kan terecht op www.wandelnet.nl