Wandelroutes dupe van landinrichting Olst-Wesepe

Wandelroutes over schouwpaden zijn aantrekkelijk.
Wandelroutes over schouwpaden zijn aantrekkelijk.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het Algemeen Bestuur is in de laatste reguliere vergadering op 12 maart na enige discussie akkoord gegaan met het 5e Projectplan landinrichting Olst-Wesepe. Volgens Water Natuurlijk had de communicatie over de wandelpaden wel beter gekund.

Na een lange voorbereiding stemde het AB in met de invoering van een andere wijze van beheer en onderhoud van de watergangen in het gebied. Dit betekent dat veel onderhoudspaden worden verbreed, gedeeltelijk zullen vervallen en bovendien waterbergingen worden gerealiseerd.

Communicatie kon beter

De fractie van Water Natuurlijk plaatste nadrukkelijk vraagtekens bij de wijze waarop de wandelroutes langs schouwpaden in het gebied moesten worden aangepast. De aantrekkelijke route ‘Sallandse Zandloper’, die loopt van de Sallandse heuvelrug tot aan de IJssel, werd hiervan op verschillende plaatsen de dupe, bijvoorbeeld langs de Zandwetering aan de Holstweg. Het tracé moest soms worden verlegd: van de aantrekkelijke watergang naar de verharde weg.

Water Natuurlijk streeft naar meer recreatief (mede)gebruik van waterschapwerken en vroegtijdig overleg met betrokkenen. Fractievoorzitter Bert Hinnen gaf in de vergadering aan dat Water Natuurlijk de indruk heeft dat met meer communicatie en actueel overleg betere en aantrekkelijker alternatieven voor de wandelroutes haalbaar waren geweest.