Warmer welkom voor “Banenafspraak-medewerkers”

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap neemt concrete actie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Water Natuurlijk rekent erop dat de organisatie als geheel de toegevoegde waarde daarvan ziet, en ze een warm welkom geeft.

Met het voorstel dat 18 september aan het AB werd voorgelegd, is er –eindelijk- werk gemaakt van de banenafspraak. Daarin zijn landelijk afspraken gemaakt tussen sociale partners en overheden. Water Natuurlijk is daar blij mee, al heeft de toonzetting van het voorstel de fractie wat verbaasd. Daarin werd onder meer in beeld gebracht wat de financiële gevolgen zouden zijn, en werd bijvoorbeeld ook imagoschade als het waterschap níet zou voldoen aan de banenafspraak.

Toegevoegde waarde

Dat laatste is natuurlijk ondenkbaar, vondt fractievoorzitter Marion Wichard. Zij sloot aan bij eerdere sprekers die wezen op de toegevoegde waarde van de verplichte banenafspraak, en de kansen die het biedt om op verschillende niveaus mensen aan werk te helpen die nu nog aan de kant staan.
In het voorstel miste zij vooral de P van Pleasure: de vorige keer dat het AB over dit onderwerp sprak, stond dat expliciet genoemd als element bij de uitwerkingsstrategie. “In het licht van de MeToo discussie kan ik natuurlijk niet aanbevelen om deze nieuwe medewerkers te omarmen, maar we rekenen er graag op dat de organisatie ze zal verwelkomen met ietsje meer plezier en warmte dan deze notitie uitstraalt.” aldus Marion Wichard.