Wat is het verschil tussen een waterschap en een hoogheemraadschap?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in 2019 komen er weer verschillende vragen op ons af. Zoals: ‘Wat is het verschil tussen een waterschap en een hoogheemraadschap?’

Volgens de wet is er geen verschil: die kent alleen waterschappen. Een aantal waterschappen hecht echter aan de oude benaming Hoogheemraadschap. Zo heetten vroeger waterschappen die tegen de zee beschermden.

Het Hoogheemraadschap Delfland is zo’n waterschap dat de oude benaming nog gebruikt, andere zijn overgestapt: zo heeft Amstel, Gooi en Vecht eind 2016 de naam Hoogheemraadschap vervangen door Waterschap: het verschil tussen die twee benamingen was voor de meeste mensen niet echt herkenbaar, en zorgde vooral voor onduidelijkheid.