Wat vinden jullie van de waterschapscampagne?

De Peperbus in de campagne van Waterschap Groot Salland .
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “Ik vind die foto waarop de Peperbus bijna onder water staat wel heel overdreven. Waarom jaagt het waterschap mensen zo’n angst aan? Of moeten we echt bang zijn dat dit gaat gebeuren? Wat vinden jullie daar nou van?”

Voor veel mensen is het onduidelijk wat waterschappen nu precies doen en waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Dat is jammer, want het waterschap doet belangrijk werk, niet allen in het buitengebied maar ook voor de mensen in de stad. Water Natuurlijk ziet de campagne van het waterschap daarom vooral als een wat eenzijdige, niet helemaal geslaagde, maar wel dappere poging om dat duidelijk te maken.

Overstromingskans

De kans op een overstromingen wordt door de gemiddelde Nederlander sterk onderschat. Wanneer je hoort of leest dat dijken een overstromingskans hebben van bijvoorbeeld eens in de 1.250 jaar lijkt dat geruststellend. Praktisch betekent het een kans van 1 op 8 dat je het in je leven meemaakt.
De nadruk die in de campagne ligt op de mogelijkheid van overstroming komt dus niet helemaal uit de lucht vallen. Gelukkig zijn we in Groot Salland al heel veilig, en er worden miljoenen geïnvesteerd om ons gebied nóg veiliger te maken: vanwege de klimaatveranderingen worden de veiligheidsnormen voor onder meer dijken een stuk strenger.

Duurzamer uitvoering

De nadruk op het veiligheidsaspect mag dan niet helemaal onterecht zijn, het is ook wel erg eenzijdig, want het waterschap doet veel meer, zoals zorgen voor schoon oppervlaktewater, en zorgen dat er een goede hoeveelheid water is: niet te veel, maar ook niet te weinig: verdroging kan een minstens even groot probleem worden als een teveel aan water. Bij alles wat het waterschap doet, vindt Water Natuurlijk het vooral belangrijk hóe de uitvoering is: houden we genoeg rekening met flora en fauna, wordt het landschap niet onnodig aangetast, kunnen we meerwaarde creëren door een koppeling te maken met toerisme en recreatie, kunnen we innovatiever en duurzamer werken zodat ook op termijn de kosten beperkt blijven? Dat zijn zaken die in de campagne van Waterschap Groot Salland niet zichtbaar worden, en die Water Natuurlijk minstens zo belangrijk vindt.
Wie dat met ons eens is, stemt dus op 18 maart Water Natuurlijk lijst 1!