Wat vindt Water Natuurlijk van Airport Lelystad?

Vliegtuig en vogels
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De vliegroutes voor Airport Lelystad lopen ook over het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. We kregen de vraag wat Water Natuurlijk vindt van deze vliegroutes en de protesten die er in het gebied tegen de plannen van de minister zijn.

Het onderwerp staat natuurlijk wel redelijk ver af van wat er binnen een waterschap gebeurt. In algemene zin vinden we als Water Natuurlijk de klimaatverandering zorgelijk. In het waterschap zullen we de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om de effecten daarvan tegen te gaan, maar nóg belangrijker is natuurlijk het voorkómen van verdere opwarming van de aarde.
Stoppen met vliegreizen, en dus terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen, helpt daarbij. Dat is natuurlijk het onmogelijke wensen: in de huidige maatschappij kunnen we niet helemaal zonder, maar minderen helpt ook al. Als de vraag afneemt, verdwijnt uiteindelijk ook de noodzaak tot uitbreiding van luchthavens.