Water Natuurlijk akkoord met aanpak beekdal Vledder Aa

Beekdal Vledder Aa
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december heeft Water Natuurlijk ingestemd met een krediet voor een project in het beekdal van de Vledder Aa in Drenthe. De fractie vindt het een goed voorbeeld van een project dat is uitgewerkt volgens het principe ‘water en bodem sturend’: de ruimtelijke ontwikkeling is hier aangepast aan water en bodem in plaats van andersom.

In de middenloop van het beekdal van de Vledder Aa zijn gezamenlijke doelen van provincie (inrichten Natuurnetwerk Nederland (NNN)-gebieden) en waterschap (Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregelen realiseren) meegenomen in het projectplan. Ook moet het plan de wateroverlast op een nabijgelegen recreatiepark oplossen.
Het voorstel vindt Water Natuurlijk een goed voorbeeld van een KRW-project dat is uitgewerkt volgens het principe ‘water en bodem sturend’. Dat principe houdt in dat d ruimtelijke ontwikkeling wordt aangepast aan water en bodem, in plaats van andersom.

Snelheid bij uitvoering

Vanwege uitgebreide participatie van de omgeving bij het opstellen van het projectplan is de deadline voor het aanvragen van de POP3-subsidie dichtbij. Volgens het Dagelijks Bestuur kunnen in ieder geval de KRW-maatregelen worden uitgevoerd met gebruik van de subsidie. Namens Water Natuurlijk liet Matthijs Jansen weten dat de fractie grote waarde hecht aan het in het geheel uitvoeren van alle maatregelen.

Aanpassing KRW-doelen

In dit deel van het watersysteem is er ‘s zomers vaak een watertekort. Tot nu toe wordt uitgegaan van maatregelen die leiden tot een altijd watervoerende beek. Het ‘water en bodem sturend’ principe maakt dat een natuurlijke inrichting van deze bovenloop droogval kan veroorzaken. Daarom is een aanpassing van KRW-doelen en het bijbehorende maatregelenpakket aangevraagd bij provincie Drenthe.
Water Natuurlijk kan instemmen met deze noodzakelijke aanpassing van de KRW-doelen, zodat ze beter passen bij het principe ‘water en bodem sturend’.