Water Natuurlijk akkoord met krediet voor een veiliger Vecht

de meanderende Vecht bij Dalfsen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december heeft Water Natuurlijk ingestemd met een voorbereidingskrediet voor het project Veilige Vecht. Ook bij deze aanvraag is aandacht gevraagd voor het meenemen van herstel van biodiversiteit.

Om goed voorbereid te zijn op de planuitwerkingsfase die medio 2024 start, is een krediet aangevraagd voor het uitwerken van een plan van aanpak voor deze fase en voor enkele onderzoeken die alvast worden uitgevoerd. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat deze voorbereiding zorgvuldig gebeurt en heeft daarom ingestemd met het krediet.

Herstel biodiversiteit meenemen

Ook bij deze aanvraag is aandacht gevraagd voor het meenemen van herstel van biodiversiteit en niet alleen uitgaan van conditionering. Het waterschap heeft zich geconformeerd aan het Deltaplan biodiversiteitsherstel en Water Natuurlijk vraagt ook bij HWBP-projecten aandacht voor het meenemen van herstel van biodiversiteit. Helaas zit dit niet als vast onderdeel in de kredieten en is daardoor geen vast onderdeel van de HWBP-projecten.

Betere planning nodig

Bij de behandeling van de aanvraag heeft Amke Vrielink vragen gesteld over de planning in relatie met het besluitvormingsproces van het Algemeen Bestuur. Er wordt namelijk vaker krediet aangevraagd dan vooraf wordt aangegeven. Er is toegezegd dat wordt nagegaan hoe in het vervolg wat wordt opgeschreven beter aansluit bij hoe men het in de praktijk gewend was te doen. Een mooie toezegging en we kijken uit naar het resultaat!

Op 16 april 2024 wordt het voorbereidingskrediet ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.