Water Natuurlijk en het coronavirus

corona
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De overheid neemt vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan en spoedeisende hulp voor iedereen bereikbaar te houden. Dit heeft ook consequenties voor het functioneren van het waterschap en Water Natuurlijk. Gelukkig gaat het werk voor een groot deel toch door.

Water Natuurlijk heeft vertrouwen in de aanpak van de samenwerkende instanties, de veiligheidsregio, de GGD, het RIVM en de landelijke en regionale overheid. Het waterschap wordt in de veiligheidsregio’s in ons gebied vertegenwoordigd dijkgraaf Piet Zoon.

Geen ‘fysieke’ vergaderingen waterschap

Voor de komende periode gaan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Deltabijeenkomsten wél door, maar in digitale vorm. Dankzij een snelle actie van de wetgever kan het AB ook besluiten nemen in zo’n digitale vergadering.

Ook Water Natuurlijk schort activiteiten op

Vanzelfsprekend volgt de fractie de maatregelen en adviezen van de overheid op. Waar mogelijk gaat het werk wel door: inmiddels is er via het (besloten) systeem van het waterschap een eerste digitale vergadering geweest. Zolang het nodig is zullen we dit blijven doen. We onderzoeken nog hoe we ook geïnteresseerde derden toegang kunnen geven tot die digitale fractievergaderingen. Wie vragen heeft, kan als altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Waterschapsinformatie over het Coronavirus

Meer informatie over de waterschapstaken in relatie tot het coronavirus is te vinden op een speciaal ingerichte webpagina van Waterschap Drents Overijsselse Delta.