Water Natuurlijk neemt afscheid van vier waterschapsbestuurders

Water Natuurlijk regio Oost bedankt Obe Brandsma
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 27 maart was er al een formeel einde gekomen aan hun bestuurslidmaatschap van Waterschap Drents Overijsselse Delta, in de Water Natuurlijk-regiovergadering van 24 april werden Obe Brandsma, Wim Konter en Ed Piek nog eens door het regiobestuur in het zonnetje gezet. Obe Brandsma ontving een bijzonder blijk van waardering van het Landelijk Bestuur.

Water Natuurlijk regio Oost bedankt Wim Konter en Ed PiekZowel Wim Konter als Ed Piek hebben zich de afgelopen vier jaar vol ingezet voor de fractie in Drents Overijsselse Delta. Zij kunnen terugkijken op een intensieve en bijzondere periode: door alle maatregelen rond Covid 19 was het een vreemde tijd, met veel digitale vergaderingen en weinig persoonlijke ontmoetingen. De oorlog in Oekraïne maakte de besluitvorming over allerlei projecten door het energievraagstuk, de prijsstijgingen en de inflatie niet eenvoudiger.
Ondanks die uitdagingen, of misschien juist wel daardoor, kijken beiden met een goed gevoel terug op een succesvolle AB-periode.

Speciale waardering voor Obe Brandsma

Een bijzonder woord van dank was er voor Obe Brandsma. Al in 2001 trad hij toe tot het Algemeen Bestuur van Waterschap Reest en Wieden. Destijds was dat nog op persoonlijke titel, na invoering van het huidige kiesstelsel voor de waterschappen in 2008 was dat voor Water Natuurlijk. Destijds was hij nauw betrokken bij de oprichting van dé groene waterschapspartij op initiatief van 12 natuur- en landschapsorganisaties. In de jaren erna bleef hij als regiovoorzitter en bestuurslid actief voor Water Natuurlijk regio Oost, destijds nog de overkoepeling van vier waterschappen in Overijssel/Drenthe.
Tot aan de fusie met Waterschap Groot Salland in 2016 was Obe fractievoorzitter. Dat werd hij opnieuw in het fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta na de verkiezingen in 2019. Hoewel Obe nog altijd een warm hart heeft voor het waterschap, besloot hij uiteindelijk zich niet meer kandidaat te stellen voor de verkiezingen van 2023.

Regiobestuurslid Betty van Leeuwen bedankte hem voor zijn jarenlange inzet voor de groene idealen van Water Natuurlijk. Namens het Landelijk Bestuur overhandigde zij hem een bijzonder blijk van waardering: een speciaal voor Water Natuurlijk ontworpen ijsvogeltje dat op een speciaal voetje kan staan, maar ook op de revers gedragen kan worden.
Omdat de ijsvogel ook het symbool was van Waterschap Reest en Wieden, was Obe Brandsma extra blij met dit kleinood als herinnering aan zijn langdurige inzet voor Water Natuurlijk.

Cees Zoon, die relatief kort in het waterschapsbestuur heeft gezeten, was afwezig bij de regiovergadering en zal op een andere wijze worden bedankt.