Water Natuurlijk stemt in met investering in duurzame waterketen

Effluentgoot
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De fractie Water Natuurlijk is in de AB vergadering van dinsdag 5 maart akkoord gegaan met het bestemmen van 500.000 euro uit het budget ‘Duurzaam doen’ voor het project Toekomstbestendige investeringen waterketen 2024.

Met het bestemmen van 500.000 euro gaan we met recht ‘Duurzaam doen’! We verminderen namelijk broeikasgassen, verminderen de inzet van primaire grondstoffen, reduceren vrijkomende hoeveelheid afvalstoffen en verminderen ons energieverbruik.

Minder lachgas voor beter klimaat

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta ging daarnaast akkoord met de deelname aan het landelijk versnellingsprogramma Lachgasreductie, waardoor we onderhoud en onderzoek kunnen uitvoeren om lachgas te reduceren: een belangrijke stap richting klimaatneutraliteit.